Περίληψη - Αποφάσεις 3ης/2019 (23-01-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (013-024)

                            Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                                                 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (013 - 024)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
013/2019_ΟΕΕΗΔ 1Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών κτηματολογίου και συμβολαιογραφικών εξόδων.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
014/2019_ΟΕ1. Έγκριση παράτασης σύμβασης συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας.
015/2019_ΟΕ2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1825/15-1-2019 Απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης μεταφοράς οχήματος.
016/2019_ΟΕ3.              Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 7/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση εκ νέου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2098/16-1-2019 Απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών (καθιζήσεις – καταπτώσεις) από βροχοπτώσεις.
017/2019_ΟΕ4. Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Καλαμάτας και Νομικών Προσώπων».
018/2019_ΟΕ5. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δεκατιανού (σάντουιτς) σε μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαμάτας» για το έτος 2019.
019/2019_ΟΕ6. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του κυλικείου κτιρίου Α΄ του Δημαρχείου Καλαμάτας.
020/2019_ΟΕ7. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων) ποδηλάτων.
021/2019_ΟΕ8.Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ»,  με σκοπό την πλήρη επισκευή - ανακαίνιση και αξιοποίησή του.
022/2019_ΟΕ9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Καλαμάτας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
023/2019_ΟΕ10.Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχων των έργων «Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου, από οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού έως Νέδοντος» και «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων».
024/2019_ΟΕ11.Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση