Παιδικοί Σταθμοί

Α' Παιδικός Σταθμός

Ο Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 15.

Υπηρετούν 7 υπάλληλοι (4 ΤΕ Βρεφον/κομίας, 1 ΔΕ βοηθ. Βρεφον/κομίας, 1 ΔΕ Μαγείρων, 1 ΥΕ βοηθών μαγείρων, 1 ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας.

Τηλ: 27210 22371

Β΄ Παιδικός Σταθμός
Γ΄ Παιδικός Σταθμός
Δ΄ Παιδικός Σταθμός
Ε΄ Παιδικός Σταθμός
Ζ΄ Παιδικός Σταθμός
Η΄ Παιδικός Σταθμός

Search