Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει εγκαταστήσει με δικά του μέσα και προσωπικό την απαιτούμενη υποδομή για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

Η κατάσταση σήμερα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο Δήμο Καλαμάτας αποτυπώνεται ως εξής: 

Α/Α

Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα όπου παρέχεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα όπου ο Δήμος έχει βάλει γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο με σκοπό να  δοθεί δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

1

ΒΕΡΓΑ

ΠΗΓΕΣ

2

ΑΛΑΓΟΝΙΑ

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ

3

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑ

4

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

ΚΑΤΩ ΑΜΦΕΙΑ

5

Μ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

ΑΝΘΕΙΑ

6

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ

 

7

ΑΛΩΝΙΑ

 

8

ΑΜΜΟΣ

 

9

ΑΡΙΣ

 

10

ΑΡΙΟΧΩΡΙ

 

11

ΑΓ.ΦΛΩΡΟΣ

 

12

ΑΡΦΑΡΑ

 

13

ΠΗΔΗΜΑ

 

14

ΠΛΑΤΥ

 

15

ΑΙΘΑΙΑ

 

16

ΑΜΦΕΙΑ

 

17

ΘΟΥΡΙΑ

 

18

ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ

 

 

Συνολικά ο Δήμος μέχρι αυτή τη στιγμή για την Ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχει διαθέσει τα παρακάτω:

  • 23 γραμμές γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο (ADSL)
  • 14 υπολογιστές
  • 14 εκτυπωτές

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση