Θέσεις σημείων ενδιαφέροντος

Θέσεις σημείων ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Καλαμάτας παρέχει ανοικτά, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, τα δεδομένα των θέσεων διαφόρων σημείων ενδιαφέροντος της περιοχής.

Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στην ηλεκτρονική μορφή με την οποία υπάρχουν και στην υπηρεσία. Όμως, παρότι έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για το αντίθετο, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας των δεδομένων μπορεί να υπάρχουν παραλείψεις ή ακόμα και λάθη. Έτσι, ο κάθε πολίτης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ελεύθερα, με δική του όμως ευθύνη, έχοντας γνώση αυτής της πραγματικότητας.

Τα δεδομένα για τις θέσεις των σημείων ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή είναι:

Search