Επιχειρήσεις - Φορείς

Αιτήσεις και Οδηγίες για Επιχειρήσεις και Φορείς

Στη λίστα που ακολουθεί θα βρείτε πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για μια σειρά υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Καλαμάτας. 
Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το επίσημο έντυπο, να το συμπληρώσετε και να το καταθέσετε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή για επιχειρήσεις και φορείς δίνονται παρακάτω:

Πρόνοια

  1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγισης.
  2. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.

 

Kαταστήματα

  1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  3. Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  4. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων.
  5. Αίτηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος σύμφωνα με την ΑΔ3/1996
  6. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία

Search