Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία

Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, Τμήμα Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων, Αθηνών αρ. 99 Καλαμάτα, τηλ. 2721360891.

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία. (Παράρτημα Α) επισυνάπτοντας τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση περί κανονισμού πολυκατοικίας.
2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
3. Απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση