Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας. Τμήμα Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων
Διεύθυνση: Αθηνών 99 γραφείο 0.01, Καλαμάτα
Πληροφορίες: 27213-60891

Το έντυπο της αίτησης στο οποίο περιγράφονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση