Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας

Δημαρχείο Καλαμάτας (Αθηνών 99), Καλαμάτα 241 34
Τηλ: 27213 60763 & 27213 60764

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμ. 97Α/10-3-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (ΦΕΚ Β΄ 1901/30-8-2011). Έχει ως σκοπό:

 1. Τη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.) των σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 2. Την αμοιβή καθαριστριών.
 3. Την εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
 4. Την εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό των σχολείων από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με επιπλέον είδη εξοπλισμού και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη.
 5. Τη διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
 6. Τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολίτης Δημήτριος
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χριστόπουλος Ιωάννης
 • ΜΕΛΗ :
  • Χαχης Ευάγγελος
  • Φάβας Γεώργιος
  • Μπαρούνη Μαρία
  • Δρούγας Παντελής
  • Λεβεντάκη Ελένη
  • Περδικέα Διαμάντω
  • Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
  • Βενιζελέα Ολυμπία

diavgeia all logo

sxoliki-epitropi-pe_1.jpgsxoliki-epitropi-pe_2.jpg

Search