Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπώσεων της ΦΑΡΙΣ

στις .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

«ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛHΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018», προϋπολογισμού 31.099,82 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 18/4/2018, ημέρα Τετάρτη, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ Αθηνών 99 κτίριο Β Νέου Δημαρχείου – Καλαμάτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών και συγκεκριμένα στις 19/4/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

την περίληψη-διακήρυξη-μελέτη θα την δείτε εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

την περίληψη θα την δείτε εδώ

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr