Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Νόμιμες αποφάσεις (23 Ιανουαρίου 2015)

Νόμιμες κρίθηκαν από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, ως ακολούθως:
1. Η 17/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Καλαμάτας» . 
2. Η 409/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην παραλαβή της μελέτης: «Επικαιροποίηση και συμπληρωματική οριοθέτηση ρεμάτων περιοχής Παραλία Βέργας Δήμου Καλαμάτας».
 
verga
 
3. Η 432/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Αιθαίας».
 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση