Περίληψη - Αποφάσεις 40ης/2019 (23-10-2019), Κατεπείγουσας, Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (357-358)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (357 -358)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

357/2019_ΟΕ

 

Επί του κατεπείγοντος χαρακτήρα της υπ’ αριθμ. 40/2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

358/2019_ΟΕ

1.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης χώρου στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας έναντι ανταλλάγματος, για λειτουργία ψυχαγωγικού παιγνίου τύπου «ΚΑΡΟΥΖΕΛ».

Search