Αποφάσεις 16ης/2010 (25-5-2010) Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής (130-138)

 

                                  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (130-138)
 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

130/2010_ΔΕ

10.

Προέγκριση - χορήγηση αδειών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-

9.

Διορισμός νομικών συμπαραστατών για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας – Άσκηση ένδικων μέσων.

131/2010_ΔΕ

8.

Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση οφειλών παρελθούσας χρήσης.

132/2010_ΔΕ

7.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών ΔΕΗ (επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, συνδέσεις δικτύου και παραλλαγές δικτύων ΔΕΗ).

133/2010_ΔΕ

6.

Έλεγχος καταστάσεων εσόδων – εξόδων μηνών Μαρτίου - Απριλίου 2010, Δήμου Καλαμάτας.

134/2010_ΔΕ

5.

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

135/2010_ΔΕ

4.

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΦΑΡΩΝ ΕΩΣ ΟΔΟ ΨΑΡΩΝ».

136/2010_ΔΕ

1.

Διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Νέδοντος, ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας.

137/2010_ΔΕ

2.

Οριοθέτηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων στη στοά Λόντου.

138/2010_ΔΕ

3.

Οριοθέτηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων στις παρόδιες στοές του Δήμου Καλαμάτας.

 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση