Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ: άριστα νερά κολύμβησης

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ διεπίστωσε ακόμη μια φορά την άριστη ποιότητα των νερών κολύμβησης στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, καθώς το μικροβιακό φορτίο είναι εξαιρετικά χαμηλό, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν τον Ιούλιο, στις 19 του μήνα.
Οι αναλύσεις της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων επιβεβαιώνουν εκείνες της ΔΕΥΑΚ. Σημειώνεται ότι δείγματα για τις αναλύσεις του ΥΠΕΚΑ ελήφθησαν από τα εξής σημεία: Δυτική Καλαμάτα (μέσον ακτής), Αγριλιά Βέργας, Δυτική Παραλία (Αεροπορία), Ανατολική Καλαμάτα (πλησίον Βέργας), Μικρή Μαντίνεια.
 
 
 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση