Ανάδειξη μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μετά τη μη επίτευξη εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, λόγω διαφωνιών στην ανάδειξη υποψηφίων εκ μέρους των παρατάξεων της μειοψηφίας, η διαδικασία επανελήφθη χθες, Κυριακή 12 Μαρτίου 2017. Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην εκλογή οκτώ τακτικών μελών (πέντε από την πλειοψηφία και τριών από την μειοψηφία) και πέντε αναπληρωματικών μελών (τριών από την πλειοψηφία και δύο από τη μειοψηφία), της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Tακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν, με μυστική ψηφοφορία:

Από την πλειοψηφία οι:
1. Δημόπουλος Δημήτριος
2. Μπασακίδης Νικόλαος
3. Μπούχαλης Δημήτριος
4. Φάβας Γεώργιος
5. Μπουζιάνης Παύλος
Από τη μειοψηφία οι:
1. Νιάρχος Αναστάσιος
2. Μπεχράκης Σταμάτης
3. Φαββατάς Δημήτριος,
ενώ βρέθηκαν και δύο λευκά ψηφοδέλτια. Πρόεδρος ορίσθηκε από το Δήμαρχο ο Αντιδήμαρχος Ηλιόπουλος Αθανάσιος.
Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν, με μυστική ψηφοφορία:
Από την πλειοψηφία οι:
1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Ντίντα Παναγιώτα
3. Γυφτέας Ηλίας
Από τη μειοψηφία οι:
1. Σταματόπουλος Ευστάθιος
2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ,
ενώ βρέθηκαν και τρία λευκά ψηφοδέλτια.

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν, με μυστική ψηφοφορία:

Από την πλειοψηφία οι:
1. Καραγιάννης Ανδρέας
2. Μαρινάκης Σαράντος
3. Ντίντα Παναγιώτα
4. Βεργόπουλος Δημήτριος
5. Μπάκας Ιωάννης
Από τη μειοψηφία οι:
1. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης
2. Μπεχράκης Σταμάτης
3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ,
ενώ βρέθηκαν τρία λευκά ψηφοδέλτια και ένα άκυρο. Πρόεδρος ορίσθηκε από το Δήμαρχο ο Αντιδήμαρχος Δημόπουλος Δημήτριος.
Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν, με μυστική ψηφοφορία:
Από την πλειοψηφία οι:
1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
2. Πολίτης Δημήτριος
3. Μπουζιάνης Παύλος
Από τη μειοψηφία οι:
1. Οικονομάκος Δημήτριος
2. Φαββατάς Δημήτριος,
ενώ βρέθηκε και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση