Παρατείνεται η ανάρτηση της πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Ασπροχώματος

Παρατείνεται μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2014 η πρώτη ανάρτηση της πράξης εφαρμογής, όσον αφορά στην πολεοδομική μελέτη περιοχής Ασπροχώματος  Δήμου Καλαμάτας. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της μεγάλης προσέλευσης κοινού και των αργιών των εορτών.

Η ανάρτηση πραγματοποιείται στο Διοικητήριο, γραφείο αρ. 128, 1ος όροφος και μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να υποβάλει ό,τι είναι αναγκαίο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καλούνται, λοιπόν, οι κύριοι ή νομείς ακινήτων εντός της περιοχής Πολεοδομικής Μελέτης Ασπροχώματος να:

α. λάβουν γνώση του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα και να δηλώσουν αν οι ιδιοκτησίες τους αποτυπώνονται σωστά στα διαγράμματα αυτά ή έχουν στο μεταξύ μεταβληθεί, είτε κατά τα όρια είτε κατά τα ονόματα των ιδιοκτητών. Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιοκτήτες πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως τίτλους και πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων, τοπογραφικό διάγραμμα, απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου,

β. ασκήσουν τυχόν ενστάσεις ως προς τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από την πράξη εφαρμογής (τακτοποίηση οικοπέδων, εισφορές, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λπ.).

Οι ενστάσεις και τα συμπληρωματικά στοιχεία υποβάλλονται στην  Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας μέχρι τις 16/1/2014.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση