Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας θα συνεδριάσει στις 14 Φεβρουαρίου 2016

Στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, την 14η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, θα συνέλθει σε συνεδρίαση το ΔΣ του Νομικού αυτού Προσώπου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. κατά της απόφασης του Δ. Καλαμάτας, με αρ. πρ. 51424/30-11-2016, του έργου «Τροποποιήσεις – προσθήκες υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας».
2. Λήψη συμπληρωματικής απόφασης σχετικά με εναρμόνιση του Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας, ως προς την παραχώρηση χερσαίων χώρων, τη ρύθμιση χρεών ή την αναγκαστική είσπραξη αυτών, με τα ισχύοντα στο Δήμο Καλαμάτας.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Τράπεζας Πειραιώς, για παραχώρηση χερσαίου χώρου εγκατάστασης ΑΤΜ.
4. Διάθεση πίστωσης δαπανών ΠΟΕ έτους 2016 – Έγκριση πληρωμής.
5. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για την δημοσίευση ανακοίνωσης σε μία τοπική και σε δύο αθηναϊκές εφημερίδες, για το πλοίο ''SIMONE''.- Έγκριση ενέργειας-Διάθεση πίστωσης.
6. Αίτημα για έγκριση προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Λ.Τ. για το 2017.- Yπογραφή προγραμματικής σύμβασης με μειοδότη του Δήμου Καλαμάτας - διάθεση πίστωσης.
7. Αίτημα για έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας, για το 2017. Διάθεση πίστωσης- Yπογραφή προγραμματικής σύμβασης με μειοδότες του Δήμου Καλαμάτας.
8. Αίτημα για έγκριση προμήθειας καυσίμων για το 2017. Διάθεση πίστωσης - Yπογραφή προγραμματικής σύμβασης με μειοδότη του Δήμου Καλαμάτας.
9. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για προμήθεια 10 φρεατίων (καπάκια) στο χώρο της δυτικής προκυμαίας λιμένα Καλαμάτας– Έγκριση ενέργειας - Διάθεση πίστωσης.
10. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για προμήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων –Έγκριση ενέργειας - Διάθεση πίστωσης.
11. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης για το 2017 –Έγκριση ενέργειας-Διάθεση πίστωσης.
12. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για προμήθεια σημαιών – Έγκριση ενέργειας -Διάθεση πίστωσης.
13. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για εργασίες μόνωσης οροφής κλιμακοστασίου κτηρίου Λιμενικού Ταμείου – Έγκριση ενέργειας – Διάθεση πίστωσης.
14. Έγκριση μελέτης προμήθειας «Φύτευση χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας» - Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης.- Έγκριση ενέργειας. - Διάθεση πίστωσης.
15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Καλαμάτας «Φάρις», για παραχώρηση χερσαίου χώρου στην προκυμαία λιμένα Καλαμάτας, προκειμένου να διοργανώσει εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 5ου Καλαματιανού Καρναβαλιού.
16. Λήψη απόφασης επί εγγράφου με αριθμ. φακ. 2122.2-5/3773/2016/13-12-2016 Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, για συντήρηση Πλωτού Μέσου Π.Λ.Σ. 1017 Υπηρεσίας τους.- Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης.- Έγκριση ενέργειας-Διάθεση πίστωσης.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση