Αποφάσεις 11ης/22-05-2018 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας (041-046)

                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ   (041-046)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
41/2018_ΔΚΚ1.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2018 μελέτης του έργου «Παρεμβάσεις στην περιοχή ¨Γιαννιτσάνικα¨ του Δήμου Καλαμάτας (Ι. Ν. Γεν. Θεοτόκου και 22ο Δημοτικό Σχολείο».
42/2018_ΔΚΚ2.   Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο «Συνεργείο – πλυντήριο –  λιπαντήριο – πρατήριο υγρών καυσίμων αυτοκινήτων του Δήμου Καλαμάτας».
43/2018_ΔΚΚ3.  Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
44/2018_ΔΚΚ4.   Θέσεις στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών.
45/2018_ΔΚΚ5.  Αιτήματα για ονοματοθεσία.
46/2018_ΔΚΚ6.  Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση