Αίτηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος σύμφωνα με την ΑΔ3/1996

Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, Τμήμα Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων, Αθηνών αρ. 99 Καλαμάτα, τηλ. 2721360891.

 

Αίτηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος σύμφωνα με την ΑΔ3/1996

Search