Αίτηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος σύμφωνα με την ΑΔ3/1996

Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, Τμήμα Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων, Αθηνών αρ. 99 Καλαμάτα, τηλ. 2721360891.

 

Αίτηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος σύμφωνα με την ΑΔ3/1996

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση