Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας. Τμήμα Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων
Διεύθυνση: Αθηνών 99 γραφείο 0.01, Καλαμάτα
Πληροφορίες: 27213-60891

Το έντυπο της αίτησης στο οποίο περιγράφονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Search