Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Θεματικό εργαστήρι για ζητήματα Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης μέσω ΒΑΑ

Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας, Αριστομένους 28, με ώρα έναρξης 19.00, το βράδυ της Δευτέρας 13 Μαρτίου 2017, θα πραγματοποιηθεί θεματικό εργαστήρι για ζητήματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Το εργαστήρι εντάσσεται στη δημόσια διαβούλευση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020».

Η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας, που αποτελεί αφετηρία διαλόγου και για την οποία ζητούνται απόψεις, ιδέες και κρίσεις εκ μέρους πολιτών και φορέων, έχει ως εξής:
Οι δράσεις επιχειρηματικότητας που θα χρηματοδοτηθούν στις δύο ΣΒΑΑ της Πελοποννήσου θα έχουν συνολική δημόσια δαπάνη 2 εκατ. ευρώ. Προσεγγιστικά, η ΣΒΑΑ Καλαμάτας θα λάβει περί το 1,1 εκατ. ευρώ, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο και μπορεί να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί και την ποιότητα των έργων που θα προταθούν.
Οι δράσεις θα είναι δύο κατηγοριών.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (υφιστάμενων ήδη ή που θα ιδρυθούν) με απευθείας επιχορήγηση ή με φορολογική ελάφρυνση ή με αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων (όπως πχ. το leasing, η επιδότηση κόστους θέσεων εργασίας ή η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου). Κάθε επιχείρηση θα ενισχύεται με ένα ποσό που θα είναι ένα τμήμα του συνολικού κόστους μιας ενέργειας της επιχείρησης που θα προωθεί την καινοτομία κ.λπ. Το υπόλοιπο τμήμα θα καταβάλλεται από την ίδια την επιχείρηση (σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, η επιχείρηση θα διαθέσει και πόρους είτε καθαρά δικούς της είτε από τραπεζικό δανεισμό, τη λεγόμενη «μόχλευση»).

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ

Θα ενισχυθούν
επιχειρήσεις που προωθούν την αξιοποίηση καινοτομιών ή έρευνας, π.χ. για τη δημιουργία νέων προϊόντων ή για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της εμπορίας των προϊόντων τους ή για τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ή για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
είτε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων (όχι στην ίδια την αγροτική παραγωγή αλλά στη μεταποίηση, εμπορία κ.λπ.).
Τι μπορεί να ενισχυθεί:
• Εκπόνηση business plan
• Μελέτη αξιολόγησης της εμπορικότητας νέων προϊόντων και υπηρεσιών
• Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού (μηχανήματα, υπολογιστές κ.λπ.), κατασκευή εγκαταστάσεων, άδειες / δικαιώματα
• Τεχνική ή/ και επιστημονική υποστήριξη για εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης – διοίκησης βιομηχανικού σχεδιασμού, κ.ά.
• Mentoring
• Προωθητικές ενέργειες (προβολή κ.λπ.)
• Πιλοτική παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητας για συγκεκριμένο χρόνο
• Δαπάνες κατοχύρωσης / τροποποίηση πατεντών ή/ και πνευματικής ιδιοκτησίας
• Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών
• Δαπάνες Πληροφορικής/ Τηλεπικοινωνιών, προμήθειας λογισμικού.
Ενδεικτικά, τα ποσά της ενίσχυσης θα είναι της τάξης των 20 έως 50 χιλ. ευρώ ανά επιχείρηση.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δημιουργία ενός μηχανισμού για την υποστήριξη των επιχειρήσεων (υπαρχουσών και μελλοντικών) της Καλαμάτας.
Στην περίπτωση αυτή δε θα ενισχυθούν μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά η δημιουργία του πιο πάνω μηχανισμού από κάποιον κατάλληλο φορέα.
Θα ενισχυθεί τόσο η ίδρυση του μηχανισμού (π.χ. αναγκαίες μελέτες κ.λπ.) όσο και η λειτουργία του για (ενδεικτικά):
• την ενημέρωση επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων, κινητοποίηση, μόχλευση, στήριξη
• τη βοήθεια σε ιδρυτικές διαδικασίες προς επιχειρήσεις και συνεχή υποστήριξη με κατάλληλο προσωπικό
• την παροχή μόνιμου κέντρου εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων και ωφελουμένων.
Είναι αναγκαίο να τεκμηριωθεί ότι ο μηχανισμός θα μπορεί να είναι βιώσιμος και μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Πέραν του πιο πάνω μηχανισμού, θα μπορούσε να προταθεί ενδεχομένως κάτι παρόμοιο με τα εξής:
η δημιουργία «θερμοκοιτίδας» (incubator) για νέες επιχειρήσεις
• η δημιουργία Δομής Τουριστικής Ανάπτυξης Προορισμού
• η δημιουργία μηχανισμού Διαχείρισης Ροών Επισκεπτών, π.χ. από κρουαζιερόπλοια (Smart Tourism)‒Πιλοτική Διαχείριση Ροών Επισκεπτών (προσέλκυση, φυσική διαχείριση / μετακίνηση / καθοδήγηση μέσω apps, social media κ.λπ.)
• η δημιουργία και στήριξη «Venture Labs» για την προσέλκυση, διασπορά και υποστήριξη μικροχρηματοδοτήσεων, με στόχο την προώθηση και χρηματοδότηση καινοτομιών

Άλλες, ενδεικτικές, δράσεις, που είναι δυνατόν να αποτελέσουν βάση συζήτησης ενόψει του θεματικού εργαστηρίου της Δευτέρας 13 Μαρτίου για ζητήματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης, είναι:
• Αξιοποίηση της «Σχολής Παπαφλέσσα» για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας στήριξης της επιχειρηματικότητας
• Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων με σκοπό την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
• Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας
• Ανάπτυξη δράσεων επιχειρηματικότητας ΑμεΑ
• Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ
• Ενίσχυση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη συστημάτων
• Ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων.

iso9001 2015

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech