Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Το εργαστήρι κοινωνικής πολιτικής ΒΑΑ Καλαμάτας την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Το τελευταίο θεματικό εργαστήρι του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, που αφορά σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας, Αριστομένους 28, με ώρα έναρξης 19:00.

Το εισηγητικό κείμενο του Δήμου Καλαμάτας για το συγκεκριμένο εργαστήρι έχει ως εξής:
«Κύριοι στόχοι της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας είναι η αντιστροφή της κοινωνικής υποβάθμισης των περιοχών παρέμβασης, η ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, με την ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών. Επίσης, θα υπάρξουν έμμεσες αλλά σημαντικές συμβολές στα κοινωνικά θέματα μέσω και των δράσεων των άλλων αξόνων προτεραιότητας (επιχειρηματικότητα, περιβάλλον), π.χ. μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης (που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ανεργίας και φτώχειας) ή μέσω αναπλάσεων (σε περιοχές που έχουν και κοινωνικά προβλήματα).
Οι δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα που θα χρηματοδοτηθούν από τη ΣΒΑΑ Καλαμάτας μπορούν να φθάσουν μέχρι 5.250.000 ευρώ, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί και την ποιότητα των έργων που θα προταθούν.
Οι δράσεις θα είναι τριών κατηγοριών:
• Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης (9i) (ποσό χρηματοδότησης 1.250.000 ευρώ)
• Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά (9ii) (ποσό χρηματοδότησης 625.000 ευρώ)
• Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (9iv) (ποσό χρηματοδότησης 3.375.000 ευρώ).
Ενδεικτικές ενέργειες και παρεμβάσεις στο πλαίσιο καθεμιάς από τις πιο πάνω δράσεις είναι οι εξής:
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης (9i)
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανέργους από ειδικούς για κατάλληλες δεξιότητες που θα διευκολύνουν την απόκτηση εργασίας, και επαγγελματικός προσανατολισμός. Αυτό αφορά τόσο τους ανέργους γενικά, όσο και συγκεκριμένα τις ευπαθείς και τις ειδικές ομάδες που αναφέρονται πιο πάνω
 Χρηματοδότηση συμμετοχής σε σεμινάρια κατάρτισης για απόκτηση αναγκαίων δεξιοτήτων
 Κάλυψη του κόστους προσωρινής απασχόλησης ανέργων σε επιχειρήσεις, για να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία (πρακτική άσκηση)
 Παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό, με σκοπό τη βελτίωση των περιθωρίων απασχόλησής τους
 Μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας, ούτως ώστε αυτοί να υποστηρίξουν ευπαθείς και ειδικές ομάδες.

Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά (9ii)
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες και κάλυψη του κόστους προσωρινής απασχόλησης ανέργων σε επιχειρήσεις (όπως αναφέρονται και στην προηγούμενη δράση, αλλά στην παρούσα περίπτωση αποκλειστικά για τις ειδικές ομάδες του πληθυσμού)

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (9iv)
 Δημιουργία υποδομών προνοιακής, φροντίδας καθώς και διευκόλυνση της «διαπολιτισμικής μεσολάβησης» (π.χ. για Ρομά, μετανάστες) σε νοσοκομεία της Περιφέρειας
 Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων / γιατροί στο σπίτι). Αφορά κυρίως σε ιατρικές ενέργειες όπως: εμβολιασμοί παιδιών που ανήκουν σε πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κατ' οίκον παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα
 Προγράμματα προαγωγής υγείας («Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού (health safety net»)
 Ενίσχυση κέντρων παιδικής προστασίας για παιδιά που δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον και περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης (Δράσεις αποΐδρυματοποίησης παιδιών)
Άλλες, ενδεικτικές δράσεις, που μπορούν να αποτελέσουν βάση συζήτησης ενόψει του θεματικού εργαστηρίου της Τετάρτης 15 Μαρτίου για ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, είναι:
• Επέκταση λειτουργίας Δημοτικού Ιατρείου (παράρτημα Ρομά)
• Λειτουργία δομής επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην αγορά εργασίας των ΑμεΑ
• Ενίσχυση κοινωνικών δομών και προγραμμάτων του Δήμου (Δημοτικό Παντοπωλείο, Δημοτικό Συσσίτιο, Δημοτικό Ιατρείο, Δημοτικό - Κοινωνικό Φαρμακείο, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής)
• Δημιουργία υπνωτηρίου
• Δημιουργία προγράμματος κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι, κ.λπ.).
Σημειώνεται, τέλος, ότι καταρχήν οι κοινωνικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Πελοποννήσου (με τα ποσά που έχουν αναφερθεί πιο πάνω) θα αφορούν στις δύο περιοχές παρέμβασης της ΣΒΑΑ (Ιστορικό Κέντρο και παραλιακή ζώνη), αλλά γίνεται προσπάθεια να υπάρξουν ορισμένες κοινωνικές δράσεις και στην υπόλοιπη πόλη. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να γίνει από το Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020», αλλά πιθανότατα και από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Συνεπώς, υπάρχει «προτεραιότητα» κοινωνικών προτάσεων για τις δύο περιοχές παρέμβασης, αλλά είναι αποδεκτές και επιθυμητές προτάσεις για την υπόλοιπη πόλη.

iso9001 2015

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech