Πρόσκληση 2ης/2015 Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της 26/11/2015

Το κείμενο της πρόσκλησης καθώς και τα συνημμένα σ' αυτήν μπορείτε να τα δείτε εδώ:
1) Πρόσκληση
2) Διαβιβαστικό KALAMATA21
3) Αιτιολογική Έκθεση - KALAMATA21
4) Τελική Εισήγηση KALAMATA21 

Search