Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση πρασίνου χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Καλαμάτας
  2. Την 08/2020 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 22.486.53 €
  3. Την εργασία με τίτλο: Συντήρηση πρασίνου χερσαίας ζώνης       λιμένα Καλαμάτας με Κ.Α. : 10.6277.01 με προϋπολογισμό 18.738.75 € για το έτος 2020 και 3.747,78 για το έτος 2021 και χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Λιμενικού ταμείου

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

Προσκαλούμε:

Τους ενδιαφερομένους για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εργασία : Συντήρηση πρασίνου χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας με Κ.Α. : 10.6277.01 με προϋπολογισμό 22.486.53 € και χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Λιμενικού ταμείου

  • Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας   την 19/03/2020 και ώρες 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο γραφείο του προέδρου στην δ/νση : Μιαούλη 30 - Καλαμάτα
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από την Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Πάρκων αλσυλλίων και παιδικών χαρών στον κ. Χρυσανθακόπουλο Κων/νο τεχνολόγο γεωπόνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ 27213 60847.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: όσοι αποδεδειγμένα εκτελούν εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου και διαθέτουν πτυχίο Γεωπόνου ΠΕ ή ΤΕ Δασολόγου και Δασοπόνου.

Έντυπο προσφοράς : Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως και θα τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της παροχής εργασίας, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και αντίγραφο του πτυχίου του.

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search