Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ», προϋπολογισμού 66.000,00 € (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με συνοπτικό διαγωνισμό το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ», προϋπολογισμού 66.000,00 €  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) , για έργο κατηγορίας ΗΜ . Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Καλαμάτας

Search