Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Γ΄ ΦΑΣΗ (ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ) », προϋπολογισμού 1.680 200,000 € (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Γ΄ ΦΑΣΗ (ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ) », προϋπολογισμού  1.680 200,000 €  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

 

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Γ΄ ΦΑΣΗ (ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ )», προϋπολογισμού 1.680 200,000  €  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) , για έργο κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Καλαμάτας .

Search