Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ "ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ" & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΘΕΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ»

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ "ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ" & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΘΕΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 300.000,00€  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), για έργο κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΜ. Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή Παλιάμπελα στην Δυτική Συνοικία του Δ Καλαμάτας.

Search