Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ », προϋπολογισμού 1.062.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού 1.062.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) , για έργο κατηγορίας οδοποιία . Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Καλαμάτας .

Search