Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ », προϋπολογισμού 1.062.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού 1.062.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) , για έργο κατηγορίας οδοποιία . Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Καλαμάτας .

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση