Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ» ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Α/Α 83528

Σύμφωνα με  έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπήρξε τεχνική αδυναμία του ΕΣΗΔΗΣ από το Σάββατο 27/07/2019 και ώρα 09:00 έως τη Δευτέρα 29/07/2019 και ώρα 13:00.

«Λόγω της τεχνικής αυτής αδυναμίας λειτουργίας των συστημάτων δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων καθώς και η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των προβλεπόμενων από το νομικό πλαίσιο Πράξεων.»

Για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ» με συστημικό αριθμό α/α 83528 είχε καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 29/07/2019 ώρα 13:00:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης η Παρασκευή 2/8/2019 ώρα 10:00.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την αρ. 246/2019 ΑΟΕ  η μετάθεση των ημερομηνιών γίνεται  ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τρίτη 6/8/2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης Δευτέρα 12/8/2019 και ώρα 10:00

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση