Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019.

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας 101-ΔΕ Οδηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας 102-ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), μπορείτε να δείτε εδώ

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας 103-ΔΕ Χειριστών σύνθετου εκσκαπτικού -φορτωτικού μηχανήματος και φορτωτή, μπορειτε να δείτε εδώ.

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας 104-ΔΕ Χειριστών γερανοφόρου μηχανήματος, μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας 105-ΔΕ Χειριστών σαρώθρου μηχανήματος, μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας 106-ΥΕ Εργατών καθαριότητας, μπορείτε να δείτε εδώ.

Τους πίνακες αποκλεισθέντων ανα ειδικότητα μπορείτε να δείτε εδώ: 101, 102, 103, 105.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση