Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ2/2019

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης  Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας.

Ολόκληρη την ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019 μπορείτε να δείτε εδώ.

Το παράρτημα ανακοινώσεων μπορείτε να δείτε εδώ.

Την αίτηση μπορείτε να δείτε εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019 αρχίζει την Παρασκευή 28-6-2019 και λήγει τη Δευτέρα 8-7-2019.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση