Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνεχίζονται τα έργα συντήρησης στο Βιοτεχνικό Πάρκο

Τα έργα συντήρησης στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, το οποίο διαχειρίζεται η Διοκλής ΑΕ (δημοτική ανώνυμη εταιρεία), συνεχίζονται. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο «Άρση των κινδύνων από την πτώση των απολεπίσεων του φέροντος οργανισμού του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και εργασίες συντηρήσεώς του», προϋπολογισμού 90.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Η δαπάνη καλύπτεται από ίδιους πόρους της Διοκλής ΑΕ και μειοδότρια αναδείχθηκε η Λάμπος Ιωάννης και Σία ΕΕ, που προσέφερε έκπτωση 5%.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων εκτελούνται καθαιρέσεις των σαθρών τμημάτων στους σοβάδες και στο μπετόν, επάλειψη με ειδικά υλικά όλων των μεταλλικών στοιχείων του οπλισμού σιδήρου μπετόν που αποκαλύπτονται, επουλώσεις όπου είναι αναγκαίο στους σοβάδες και στο μπετόν, καθώς και επίστρωση των εσωτερικών τοιχωμάτων στις υδρορροές με ειδικά μονωτικά για την παρεμπόδιση επέκτασης της υγρασίας.

viotexniko.JPGviotexniko_1.JPGviotexniko_2.JPGviotexniko_3.JPG

Search