Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Έγκριση ποσού για την παροχή συσσιτίου

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, στη συνεδρίασή της σήμερα Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, η εισήγηση για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 24.800 ευρώ που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 για τη συνέχιση της παροχής συσσιτίου, καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας σε άπορους και άστεγους συνδημότες μας.

Search