Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Διευθύντρια Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων η Κοκκωνία Γιαννοπούλου

Με Απόφασή του (1/2020), ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος όρισε Διευθύντρια στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας την Κοκκωνία Γιαννοπούλου, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ07 Χημικών Μηχανικών, MSc. Η Απόφαση ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2020. Η Κ. Γιαννοπούλου αντικαθιστά τον συνταξιοδοτηθέντα Ι. Παπαδόπουλο.

 

Search