Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας συνεδρίασε στις 19 Σεπτεμβρίου 2019

Στην υπ’ αριθμ. 17/2019 συνεδρίασή του συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20:00, έλαβε δε αποφάσεις επί πλήθους θεμάτων, τα σημαντικότερα των οποίων είναι τα εξής:

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

paidikoi stathmoi 4

Εγκρίθηκε η πρόσληψη παιδιάτρου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής ζωής» - Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2014-2020, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας. Η περίοδος για την οποία θα προσληφθεί ο παιδίατρος είναι από την 1η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την 31η Ιουλίου 2020.

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ
odos anagnvstara 1

Το Σώμα προέβη σε αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά» με κωδικό ΟΠΣ 5038694, στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» του ΕΣΠΑ. Σχετική απόφαση υπέγραψε προ ημερών ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Ε. Νίκας, σε συνέχεια προτάσεως του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 850.000 ευρώ και σκοπός του είναι αφενός η απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, που θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον και αφετέρου η ενίσχυση της ανάπτυξης αστικών περιοχών μέσω προστασίας του περιβάλλοντος (η συγκεκριμένη ανάπλαση θεωρείται ότι πληροί αυτό το βασικό κριτήριο), με τη δημιουργία γραμμικής και εναλλάξ σε διάταξη δενδροστοιχίας από ψηλά δέντρα στην οδό Αναγνωσταρά (να σημειωθεί ότι η περιοχή στερείται παντελώς πρασίνου) και αφετέρου η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος με την δημιουργία μιας αξιόλογης ανάπλασης, που, εκτός του ασφαλούς και άνετου περιπάτου εκ μέρους των πολιτών θα δημιουργήσει και τέτοιες δράσεις, οι οποίες θα αποβούν προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας το μικροκλίμα της περιοχής παρέμβασης, με την ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, την αύξηση του πρασίνου και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και εν τέλει ασφάλειας.
Επιπρόσθετα, θα σημειωθεί και θεαματική αύξηση της λειτουργικότητας της περιοχής, με την διαμόρφωση μιας ενιαίας αισθητικής αντιμετώπισης, σε ένα μεγάλο τμήμα του παραδοσιακού κέντρου της Καλαμάτας. Η συγκεκριμένη περιοχή και λόγω του γεγονότος ότι θα υπάρχει πλέον αισθητική ομοιογένεια, θα μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά έναν «πυρήνα» πρόσφορο για επέκταση αναβαθμίσεων και σε γειτονικές περιοχές.
Εκτός των άλλων, η προταθείσα παρέμβαση θα αποτρέψει και την είσοδο των αυτοκινήτων στους ήδη «υπερφορτωμένους», λόγω και του μικρού πλάτους των, δρόμους της περιοχής, όπου σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο, καθώς υφίσταται συνεχής στάθμευση στη μια ή την άλλη πλευρά του δρόμου, στα μικρά σε πλάτος πεζοδρόμια οι πεζοί να περνούν πολλές φορές με δυσκολία.
Στόχος επίσης αυτής της ενέργειας είναι και η αποδοχή εκ μέρους των πολιτών του μέτρου απόδοσης ολοένα και περισσότερων τμημάτων του υπάρχοντος οδικού δικτύου της πόλης για την κατασκευή ευρύχωρων πεζοδρομίων και ακολούθως, η αλλαγή συμπεριφοράς των οδηγών για την επιλογή εναλλακτικών διαδρομών και την στάθμευση των αυτοκινήτων, τόσο στην περίμετρο του δικτύου πεζοδρόμων, όσο και στα δημοτικά parking του ποταμού Νέδοντα, αφού η μετακίνηση πεζή γενικά είναι προτιμότερη από άποψη ασφάλειας, ποιότητας ζωής και εν τέλει ταχύτητας.
Όλη η παρέμβαση έχει σχεδιαστεί με κύριο κριτήριο, την αναβάθμιση τόσο της συγκεκριμένης όσο και της ευρύτερης περιοχής ανάπλασης και την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τόσο των καταστημάτων, όσο και των λοιπών λειτουργιών, αλλά πρωτίστως την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ένα δεύτερο και σημαντικότερο κριτήριο, έχει σχέση με την ενοποίηση όλων των αναπλάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε στο σύνολό τους να λειτουργούν όλες ως μια ενιαία ζώνη αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και στάσης των κατοίκων και επισκεπτών, της πόλης μας.

 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Προβλέπεται η διαπλάτυνση των υφισταμένων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3,20 μ. πέραν των χώρων στάθμευσης.
Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία χώρων πρασίνου με τοποθέτηση ψηλών δέντρων σε γραμμική διάταξη και εναλλάξ στα δύο πεζοδρόμια, πράγμα που σήμερα απουσιάζει παντελώς, με εμφανή τα προβλήματα έλλειψης σκίασης, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Τέλος, για την ασφαλή διακίνηση πεζών και αμαξιδίων από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, προβλέπεται η κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών).

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά διαγράμματα: διάγραμμα 1, διάγραμμα 2, διάγραμμα 3, διάγραμμα 4

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
ΑΠΟ ΦΑΡΩΝ ΕΩΣ ΑΚΡΙΤΑ

 GEO0638 Medium


Από το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αποδεκτή η απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α΄Φάση) από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα» με κωδικό ΟΠΣ 5037899, στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020». Σχετική απόφαση υπέγραψε πριν λίγες ημέρες ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Ε. Νίκας, σε συνέχεια προτάσεως του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 650.000 €, πράγμα που σημαίνει ότι ο Δήμος Καλαμάτας δε θα επιβαρυνθεί καθόλου για την εκτέλεση του έργου, ισόποσου προϋπολογισμού.
Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί η ανάπλαση της περιοχής που περικλείεται ανάμεσα στις οδούς Φαρών και Ακρίτα, μήκους 240 περίπου μέτρων και πλάτους 13 περίπου μέτρων, δηλαδή μιας επιφάνειας εμβαδού 4.400 τετρ. μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν στους κάθετους προς αυτήν δρόμους, αλλά και η συναρμογή της περιοχής ανάπλασης με την προσφάτως αναπλασθείσα περιοχή, του νότιου πεζοδρομίου της οδού Ναυαρίνου. Σχετικό σχεδιάγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ.
Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, έχουν ως εξής:

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΛΩΡΙΔΑ
ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ

Προβλέπεται η δημιουργία μιας και μόνον λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση δύσης - ανατολής, πλάτους 3,80 μ., διαστρωμένης με έγχρωμους κυβόλιθους βαρέως τύπου διαστάσεων 20x10x10εκ, συνεπίπεδης με τα εκατέρωθεν αυτής πεζοδρόμια. Η ζώνη αυτή θα τοποθετηθεί σε απόσταση περίπου 8 μέτρων από τις οικοδομικές γραμμές των αντίστοιχων οικοδομικών τετραγώνων στη βόρεια πλευρά της Ναυαρίνου και θα καταλαμβάνει τμήμα του σημερινού οδοστρώματος. Η παραπάνω ζώνη διέλευσης οχημάτων θα διαχωρίζεται από τα νέα πεζοδρόμια, με την τοποθέτηση μιας σειράς εμποδίων στάθμευσης με αντανακλαστική ταινία, που θα αποτελούν στην ουσία τον δείκτη κίνησης αυτοκινήτων.
Στη συνέχεια και λίγο πιο νότια, δημιουργείται μια ουδέτερη ζώνη – λωρίδα ασφαλείας πλάτους περίπου 1 μ. μεταξύ του προτεινόμενου δρόμου και του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου, για το διαχωρισμό των αξόνων κυκλοφορίας ποδηλάτων και οχημάτων.
Με δεδομένη, λοιπόν, τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ναυαρίνου από Φαρών μέχρι Ακρίτα (με κατεύθυνση Δ – Α), θα γίνει συγχρόνως και η διαπλάτυνση του βορείου πεζοδρομίου – σε βάρος του υφιστάμενου δρόμου – κατά 4 περίπου μέτρα, με ταυτόχρονη κατάργηση της στάθμευσης των μοτοσυκλετών και τη δημιουργία μόνο θέσεων προσωρινής στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας στα αντίστοιχα οικοδομικά τετράγωνα, που απαρτίζουν το μέτωπο της ανάπλασης.
Θέσεις στάθμευσης μηχανών δημιουργούνται μόνο στις κάθετες προς την Ναυαρίνου οδούς, Μαιζώνος και Βύρωνος και μέχρι το ύψος της οδού Σανταρόζα.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ
Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Για την κυκλοφορία των οχημάτων και την αστική συγκοινωνία, σε ό,τι αφορά μεν στα οχήματα με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται διαμέσου της οδού Ακρίτα και στη συνέχεια τα οχήματα είτε θα ακολουθούν την οδό Κρήτης – εάν πρόκειται να ακολουθήσουν πορεία προς τα δυτικά – είτε την οδό Φαρών ή ακόμα και την οδό Ακρίτα.
Για την αστική όμως συγκοινωνία - με κατεύθυνση επίσης προς το κέντρο της πόλης – το λεωφορείο θα οδεύει διαμέσου της οδού Ακρίτα έως την οδό Κρήτης, στη συνέχεια από οδό Κρήτης αριστερά μέχρι την οδό Φαρών, έπειτα στροφή προς τα νότια μέχρι την οδό Ναυαρίνου και από εκεί διαμέσου των οδών Τσαμαδού – Αναλήψεως – Ψαρών και Κρήτης, το λεωφορείο θα καταλήγει και πάλι στην οδό Φαρών.
Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν σοβαρές μεταβολές στο θέμα των ήδη υπαρχουσών στάσεων. Απεναντίας, δημιουργείται μια στάση επιπλέον στην οδό Κρήτης (από Ακρίτα έως Φαρών), ενώ η στάση που καταργείται στην οδό Ναυαρίνου μπροστά από το φαρμακείο, μετατοπίζεται δυτικότερα επί της οδού, στο τμήμα μεταξύ Φαρών και Τσαμαδού.

 

ΝΕΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η μελέτη προβλέπει, επιπλέον, στο βόρειο πεζοδρόμιο την εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, προς ενίσχυση του υπάρχοντος και σε καλή κατάσταση δικτύου φωτισμού του νoτίου πεζοδρόμιου, με την τοποθέτηση σύγχρονων και μοντέρνων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, αναρτημένα από ευθύγραμμους βραχίονες σε 5μετρους ιστούς φωτισμού.

 

ΝΕΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο πράσινο, στο βόρειο πεζοδρόμιο προβλέπεται η φύτευση δέντρων (μουριές άκαρπες) σε γραμμική διάταξη, μέσα σε λάκκους φύτευσης, στους οποίους εγγράφεται περιμετρικά τετράγωνο πλαίσιο από ολόσωμο λευκό «χτυπητό» μάρμαρο Καβάλας, με εγκοπή (γλυφή) στην εσωτερική του πλευρά, στην οποία θα επικαθήσει η εσχάρα προστασίας των δέντρων, σε στάθμη συνεπίπεδη με τις δαπεδοστρώσεις του πεζοδρομίου.
Η επιλογή των δέντρων έγινε με βάση τα δεδομένα που υφίστανται σήμερα στο νότιο πεζοδρόμιο, όπου η φύτευση των μουριών πραγματοποιήθηκε σε αποστάσεις των 5,50 μ. και 8,80 μ. αντίστοιχα. Συνεπώς, με την ίδια φιλοσοφία τοποθετούνται και οι μουριές στο βόρειο πεζοδρόμιο και μάλιστα σε απόσταση 7,50 μ. από τα όρια των οικοδομικών γραμμών, ενώ η μεταξύ τους κάθετη απόσταση (μεταξύ αυτών του βόρειου και νότιου πεζοδρομίου) θα είναι περίπου 8,50 μέτρα.
Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, εργασίες κατασκευής αγωγών ύδρευσης, παροχών ύδρευσης και αγωγών ομβρίων, στο τμήμα της οδού Ναυαρίνου από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα.
Όλη η παρέμβαση έχει σχεδιαστεί με κριτήριο την αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ένα δεύτερο κριτήριο έχει σχέση με την ενοποίηση όλων των αναπλάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στο κέντρο της πόλης και το παραλιακό μέτωπο, έτσι ώστε στο σύνολό τους να λειτουργούν όλες ως μια ενιαία ζώνη αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και στάσης των κατοίκων και τουριστών.

 

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Το Σώμα έδωσε έγκριση σχετικά με την προσχώρηση του Δήμου Καλαμάτας στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και παρέσχε εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή του Συμφώνου και τις περαιτέρω ενέργειες. Σκοπός είναι η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια. Σε συνδυασμό με το έργο BEACON, για το οποίο ο Δήμος Καλαμάτας έχει επιλεγεί μαζί με 33 ακόμη ευρωπαϊκούς Δήμους, η υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων εκτιμάται ότι θα έχει οφέλη για το Δήμο, σε στρατηγικό και οργανωτικό επίπεδο, καθώς και για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, με θετικό αντίκτυπο στους πολίτες και το μέλλον της Καλαμάτας και της περιοχής της.

 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
kleisto 9

Το Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου

Από το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας» και η υποβολή αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 1.300.000 € με ΦΠΑ. Το νέο κλειστό προπονητήριο για αθλήματα εσωτερικού χώρου θα εγκατασταθεί εντός του χώρου του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας. που έχει είσοδο επί της οδού Εθνικού Σταδίου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτήριο, που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και με αυτόνομη, κατά το δυνατό, ενεργειακή κάλυψη των αναγκών του. Ο προσανατολισμός του κτηρίου είναι κατά τον μεγάλο του άξονα Βορράς-Νότος. Οι κερκίδες κατασκευάζονται στη νότια πλευρά. Με τη διάταξη αυτή εξασφαλίζεται και ο σωστός φυσικός φωτισμός της αίθουσας, χωρίς να προκαλούνται ενοχλητικές θαμβώσεις ή αντανακλάσεις. Την κάτοψη μπορείτε να τη δείτε εδώ
Το κτήριο διαιρείται στις εξής ενότητες:
Α. Την αίθουσα αθλοπαιδιών μαζί με τις κερκίδες
Β. Τους λειτουργικούς χώρους
A. Η αίθουσα αθλοπαιδιών έχει καθαρές διαστάσεις 36,00 x 25,76 μ. με ελεύθερο ύψος μεταβαλλόμενο από 7,00 μ. έως 9,00 μ. Έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, γυμναστική [ενόργανη και ρυθμική] καθώς και πλήθος αθλημάτων σάλας όπως πυγμαχία, ταε κβο ντο κ.ά. Η αίθουσα διαθέτει συγκρότημα κερκίδων χωρητικότητας έως 150 θέσεων, οι οποίες εξυπηρετούνται από τις εισόδους του προπονητηρίου
Στην πλευρά που βρίσκονται οι κερκίδες προβλέπεται χώρος πλάτους 1,00 μ. που θα αποτελεί διάδρομο προσπέλασης από και προς τις κερκίδες.
B. Οι λειτουργικοί χώροι του κλειστού προπονητηρίου διατάσσονται εκατέρωθεν του αγωνιστικού χώρου κάθετα στον διαμήκη άξονα του γηπέδου (που ενώνει θεωρητικά τις δύο μπασκέτες) και είναι οι εξής:
α) Χώροι που ικανοποιούν τις αγωνιστικές ανάγκες του προπονητηρίου
Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι χώροι που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της κατασκευής.
Εκεί συναντώνται 2 αποδυτήρια καθαρού εμβαδού 45,29 τ.μ. το κάθε ένα που περιλαμβάνουν χώρο 24,6 τ.μ. για την παραμονή των αθλητών καθώς επίσης και χώρους υγιεινής εμβαδού 20,7 τ.μ. Στους χώρους υγιεινής βρίσκονται χώρος για ντους με 4 ντουσιέρες, 2 τουαλέτες καθώς και 2 νιπτήρες για πλύσιμο χεριών. Επίσης εντός των χώρων υγιεινής υπάρχει τουαλέτα ΑΜΕΑ με τις κατάλληλες προδιαγραφές που ορίζουν οι κανονισμοί ώστε να εξυπηρετούνται αθλητές με ειδικές ανάγκες.
Συνεπώς η ύπαρξη δύο πανομοιότυπων αποδυτηρίων όπως περιγράφηκαν παραπάνω εξασφαλίζει την ταυτόχρονη παρουσία 2 ομάδων στον εν λόγω χώρο για προπόνηση ή φιλικούς αγώνες.
Μεταξύ των αποδυτηρίων βρίσκεται ο χώρος του αποδυτηρίου διαιτητών καθαρού εμβαδού 9,16 τ.μ. και περιλαμβάνει τουαλέτα, χώρο για ντους, νιπτήρα και χώρο αναμονής και αλλαγής ενδυμασίας.
Τέλος στην ίδια πλευρά πλησίον των αποδυτηρίων διαιτητών βρίσκεται χώρος που αποτελεί γραφείο καθαρού εμβαδού 8,37 τ.μ. Ο συγκεκριμένος χώρος θα χρησιμοποιείται ενδεχομένως από τον φύλακα του προπονητηρίου.
β) Χώροι που ικανοποιούν τις ανάγκες επισκεπτών
Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται χώροι που βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της κατασκευής.
Εκεί συναντώνται τουαλέτες κοινού σε χώρου με καθαρό εμβαδόν 19,21 τ.μ. και περιλαμβάνουν 2 τουαλέτες, 2 νιπτήρες και 1 τουαλέτα ΑΜΕΑ.
Πλησίον βρίσκεται χώρος που θα λειτουργεί ως ιατρείο καθαρού εμβαδού 9,63 τ.μ.
γ) Αποθηκευτικοί χώροι και χώρος τοποθέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων
Πρόκειται για αποθήκη που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της κατασκευής καθαρού εμβαδού 11,15 τ.μ. και χώρος τοποθέτησης Η/Μ στο δυτικό τμήμα της κατασκευής καθαρού εμβαδού 28,88 τ.μ.
Επίσης πίσω από την μπασκέτα στο δυτικό τμήμα βρίσκεται ανοιχτός χώρος όπου θα είναι δυνατόν να τοποθετούνται οι μπασκέτες σε περιπτώσεις φιλικών αγώνων πετοσφαίρισης.
Α.3. Λειτουργίες Γυμναστηρίου – Κυκλοφορίες
Για την ομαλή διεξαγωγή των εσωτερικών λειτουργιών του προπονητηρίου εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη κίνηση των αθλητών και κοινού (πλήρης εσωτερικός διαχωρισμός των επιμέρους διαδρομών). Οι χώροι των αθλητών (αποδυτήρια κ.λπ.), καθώς και των προπονητών, είναι ελεγχόμενα προσπελάσιμοι από την περιοχή των θεατών. Η κίνηση των αθλητών γίνεται απρόσκοπτα, με όσο το δυνατό μικρότερες διαδρομές προς και από τους διάφορους χώρους που θα χρησιμοποιούν και είναι ανεξάρτητη από τις κινήσεις των θεατών. Οι κινήσεις των θεατών δεν διασταυρώνονται με εκείνες των αθλητών και του προσωπικού του προπονητηρίου (εσωτερικές κυκλοφορίες εντός του κτηρίου).
Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας. Για την άθλησή τους δημιουργούνται οι απαραίτητοι χώροι στα αποδυτήρια με ειδικές προδιαγραφές εξοπλισμού εξυπηρέτησης.
Η πρόσβαση των θεατών προς τις πτυσσόμενες κερκίδες γίνεται από τις δύο εισόδους του προπονητηρίου.
Η χάραξη των κερκίδων θα είναι τέτοια, ώστε κάθε θεατής από οποιαδήποτε θέση, να έχει άριστη ορατότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της ΓΓΑ.
Α.4. Αρχές σχεδιασμού για κίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη προσπέλαση σε όλους τους χώρους, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα ατόμων που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο.
Α.5. Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
Με την κατασκευή του προπονητηρίου δεν θα σημειωθεί καμία αλλαγή στους υφιστάμενους ευρύτερους χώρους του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας.

 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

DEYAK logo

Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη στην έγκριση της υπ’ αριθμ. 179/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Αποχέτευσης Καλαμάτας, η οποία αφορά στη μείωση της αξίας του νερού για ένα τετράμηνο στ’ Αλώνια, την Ασπροπουλιά, το Αριοχώρι, τον Ανεμόμυλο και το Πλατύ του Δήμου Καλαμάτας, λόγω των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στο δίκτυο ύδρευσης των περιοχών αυτών. Η μείωση είναι μέχρι 60 κυβικά μέτρα ανά ρολόι στην αξία νερού, για το β΄τετράμηνο του 2019, για το οποίο δεν έχουν ακόμη εκδοθεί λογαριασμοί.

               

 

 

 

 

 

 

iso

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech