Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Αύγουστο 2019

Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 6ΕΩΧΩΕΕ-ΑΟ1 ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Αύγουστο 2019.

Search