Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Οι προσωρινοί πίνακες για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καλαμάτας οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών, όσον αφορά στη φοίτηση παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας. Οι προσωρινοί πίνακες αφορούν στο σχολικό έτος 2019-2020 και συντάχθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/02.07.2019 απόφαση της ειδικής επιτροπής επιλογής.

Στους γονείς δίδεται η δυνατότητα ένστασης για τυχόν λάθος όσον αφορά στην μοριοδότηση από 05-07-2019 έως 12-07-2019. Οι ενστάσεις θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Πρόνοιας, Δημαρχείο, Αθηνών 99, Β΄ κτήριο, γραφείο 227, τηλ. 27213 60647, -648, -649.
Η κατάρτιση των οριστικών πινάκων επιλογής και των πινάκων επιλαχόντων βάσει μορίων, θα γίνει μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., εντός του μηνός Αυγούστου 2019.
Για διευκόλυνση των γονέων, τα αποτελέσματα της μοριοδότησης με τους σχετικούς πίνακες παρατίθενται κατωτέρω.

Για: Α ΔΠΣ Α Τμήμα προ-προνηπιακό μπορείτε να δείτε εδώ,

Α ΔΠΣ Β Τμήμα βρεφικό εδώ

Β ΔΠΣ Α Τμήμα προ-προνηπιακό εδώ

Γ ΔΠΣ Α Τμήμα προ-προνηπιακό εδώ

Γ ΔΠΣ Β Τμήμα βρεφικό εδώ

Δ ΔΠΣ Α Τμήμα προ-προνηπιακό εδώ

Ε ΔΠΣ Α Τμήμα προ-προνηπιακό εδώ

Ε ΔΠΣ Β Τμήμα βρεφικό εδώ

Ζ ΔΠΣ Α Τμήμα προ-προνηπιακό εδώ

Ζ ΔΠΣ Β Τμήμα βρεφικό εδώ και

Η ΔΠΣ Α Τμήμα προ-προνηπιακό εδώ.

 

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search