Περίληψη - Αποφάσεις 31ης/2018 (18-07-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (282-287)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (282 - 287)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
282/2018_ΟΕ1.  Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
283/2018_ΟΕ2.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
-3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
284/2018_ΟΕ
ΔΙΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (δημ. πάρκο, parkingΝέδοντα, κλπ)».
285/2018_ΟΕ5.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών γηπέδου Τέντας Δήμου Καλαμάτας».
286/2018_ΟΕ6.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου επιβατηγού αυτοκινήτου και ενός μεταχειρισμένου κλειστού ημιφορτηγού (τύπου minivan)».
287/2018_ΟΕ7.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.

Search