Περίληψη - Αποφάσεις 32ης/2018 (01-08-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (288-297)

                              Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                                  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (288 - 297)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
288/2018_ΟΕ Έγκριση κατάστασης άπορης οικογένειας για την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
289/2018_ΟΕ1.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια βρεφικού εξοπλισμού για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας 2018».
290/2018_ΟΕ2.   Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας».
291/2018_ΟΕ3.   Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση αυτοκινήτων και μηχανημάτων 2018».
292/2018_ΟΕ4.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου 2018».
293/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
5.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας».
294/2018_ΟΕ6.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων & συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας».
295/2018_ΟΕ7.   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
296/2018_ΟΕ8.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45/2016 μελέτης με τίτλο «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση – τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών», κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».
297/2018_ΟΕ9.  Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση κοινοχρήστων ακινήτου κληροδοτήματος «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ».

Search