Περίληψη - Αποφάσεις 33ης/2018 (08-08-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (298-302)

                             Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                                 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (298 - 302)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
298/2018_ΟΕ Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για «Επεκτάσεις, τροποποιήσεις,  παραλλαγές δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και μετατοπίσεις μετρητών».
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
299/2018_ΟΕ1.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
300/2018_ΟΕ2.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια παροχών ένδυσης – προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τα έτη 2018 - 2019».
301/2018_ΟΕ3.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του κυλικείου του κτιρίου Α του Δημαρχείου Καλαμάτας».
302/2018_ΟΕ4.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.

Search