Περίληψη - Αποφάσεις 9ης/2018 (27-02-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (070-075)

                          Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                              ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (070-075)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
-1.    Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
070/2018_ΟΕ2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
071/2018_ΟΕ3.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων έτους 2018».
072/2018_ΟΕ4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών κτηματολογίου και συμβολαιογραφικών εξόδων.
073/2018_ΟΕ5. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης εργασιών διαμόρφωσης χώρου στην Μαραθόλακα στα πλαίσια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
074/2018_ΟΕ6.   Έγκριση ή μη άσκησης αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης σχετικά με την 1/2016 πράξη αναλογισμού.
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
075/2018_ΟΕ Έγκριση μηνυτήριων αναφορών.

Search