Περίληψη - Αποφάσεις 10ης/2018 (01-03-2018), Κατεπείγουσας, Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (076-077)

                         Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                           ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (076-077)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
076/2018_ΟΕ Επί του κατεπείγοντος χαρακτήρα της υπ’ αριθμ. 10/2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.
  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
077/2018_ΟΕ1.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  

Search