Περίληψη - Αποφάσεις 13ης/2018 (21-03-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (102-115)

                      Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ                                  
                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (102 - 115)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
102/2018_ΟΕ Αποδοχή δωρεάς ενός γεύματος που προσφέρεται στο Δήμο Καλαμάτας από το Σύλλογο Κυριών Καλαμάτας, για τους σιτιζόμενους από το δημοτικό εστιατόριο.
103/2018_ΟΕ Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή χρηματικών βραβείων στις εκδηλώσεις εορτασμού 23ης Μαρτίου 1821.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
104/2018_ΟΕ1.Έλεγχος οικονομικών στοιχείων 4ου τριμήνου οικον. έτους 2017.
105/2018_ΟΕ2.Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
106/2018_ΟΕ3.Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
107/2018_ΟΕ4.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
108/2018_ΟΕ5.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του Δήμου (2018)».  
109/2018_ΟΕ6. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση διαφόρων στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους».
110/2018_ΟΕ7.Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή της Ι. Μ. Δημιόβης».
111/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
8.Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α.».
112/2018_ΟΕ9.Εξώδικος συμβιβασμός για την καταβολή ή μη αποζημίωσης.
113/2018_ΟΕ10. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών», του κληροδοτήματος «ΓΡΗΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».
114/2018_ΟΕ11. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμών κληροδοτημάτων Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2018.
115/2018_ΟΕ12. Έγκριση δαπάνης κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ».

Search