Περίληψη - Αποφάσεις 3ης/2020 (29-1-2020) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (026-038)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (026 - 038)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

026/2020_ΟΕ  

ΕΗΔ1

Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο γήπεδο ¨Παλιάμπελα¨ & προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας θεατών στο γήπεδο Δυτικής Παραλίας».

027/2020_ΟΕ

ΕΗΔ2

Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση του 8ου Καλαματιανού Καρναβαλιού και Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2020 Δήμου Καλαμάτας.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

028/2020_ΟΕ

1.

Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου οικον. έτους 2019.

029/2020_ΟΕ

2. 

Χρονική επέκταση της σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας.

030/2020_ΟΕ

3. 

Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2020)».

031/2020_ΟΕ

4. 

Επί των 1ου & 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για το έτος 2020 (Αναλωσίμων Η/Υ και μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα)».  

032/2020_ΟΕ

5.  

Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων – Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας».

033/2020_ΟΕ

6. 

Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση και φωτισμός ποδοσφαιρικών γηπέδων στο Ασπρόχωμα».

034/2020_ΟΕ

7.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Καλαμάτας».

035/2020_ΟΕ

9.

Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

036/2020_ΟΕ

10.

Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.

037/2020_ΟΕ

11.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, έτους 2020, του νομικού προσώπου.

038/2020_ΟΕ

8.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δαπάνες απομάκρυνσης από το (Κ.Δ.Α.Υ.) του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας».

Search