Περίληψη - Αποφάσεις 38ης/2019 (16-10-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (334-346)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (334 -346)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

334/2019_ΟΕ

1. 

Συνέχιση της διακοπείσας συζήτησης – διαδικασίας επί του υπ’ αριθμ. 13ου θέματος της προηγούμενης συνεδρίασης με τίτλο «Άνοιγμα φακέλου τεκμηριωμένης πρότασης για την εκμετάλλευση των ακινήτων στη Μ. Μαντίνεια, του κληροδοτήματος ¨ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ¨».

335/2019_ΟΕ

2. 

Επί των 1ου και 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – εκπαιδευτικού υλικού για διετία».

336/2019_ΟΕ

3.

Επί των 1ου και 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού».

337/2019_ΟΕ

4.

Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κλπ) & αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου».

338/2019_ΟΕ

5. 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα».

339/2019_ΟΕ

6. 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δεκατιανού (σάντουιτς) σε μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαμάτας» για το έτος 2020.

340/2019_ΟΕ

7.

Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.

341/2019_ΟΕ

8.

Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση εκδηλώσεων.

342/2019_ΟΕ

9. 

Απόδοση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.

343/2019_ΟΕ

10.

Σύσταση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.

344/2019_ΟΕ

11.

Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.    

345/2019_ΟΕ

12. 

Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού περί καταβολής αποζημίωσης.

346/2019_ΟΕ

13.

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση κοινοχρήστων ακινήτου του κληροδοτήματος «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ».

Search