Περίληψη - Αποφάσεις 30ης/2019 (07-08-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (254-260)

 Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (254 - 260)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

254/2019_ΟΕ

 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2019)».

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

255/2019_ΟΕ

1.

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

256/2019_ΟΕ

2.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μετακινήσεις – Διανομή – Διατροφή στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας».

257/2019_ΟΕ

3.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ενοικίαση ηχητικών – φωτιστικών για εκδηλώσεις Δήμου Καλαμάτας».

258/2019_ΟΕ

4. 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού».

259/2019_ΟΕ

5.

Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.

260/2019_ΟΕ

6.

Ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2019.

-

7. 

Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 16/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση