Περίληψη - Αποφάσεις 29ης/2019 (29-07-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (244-253)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε  εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (244 - 253)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

244/2019_ΟΕ

 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Άνω Αρφαρά – Πελεκητό».

245/2019_ΟΕ

 

Παράταση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 19472/11-04-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

246/2019_ΟΕ

 

Παράταση προθεσμίας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών λόγω τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αρφαρών».

247/2019_ΟΕ

 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

248/2019_ΟΕ

1.

Αποδοχή δωρεάς μελέτης.

249/2019_ΟΕ

2.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια διακοσίων (200) μεταλλικών κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι».

250/2019_ΟΕ

3.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δαπάνες 8ης παρουσίασης αγροτικών και τοπικών προϊόντων ¨Άρτος – Οίνος – Έλαιον¨ (2019)».

251/2019_ΟΕ

4.

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού δαπανών με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν στην επιχείρηση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

252/2019_ΟΕ

5.

Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.

253/2019_ΟΕ

6.

Παροχή εξουσιοδότησης σε προσωπικό του Τομέα Περιουσίας του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων αναφορικά με την φορολογική και ασφαλιστική τακτοποίηση των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ) του Δήμου Καλαμάτας.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση