Περίληψη - Αποφάσεις 28ης/2019 (24-07-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (237-243)

 Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (237 - 242)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

237/2019_ΟΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

 

Έγκριση για την αναγκαιότητα επέκτασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος & υλικών οδοστρωσίας (2018)». 

238/2019_ΟΕ

 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ενοικίαση ηχητικών – φωτιστικών για εκδηλώσεις Δήμου Καλαμάτας».

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

239/2019_ΟΕ

1.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση παιδικών χαρών (2019)».

240/2019_ΟΕ

2.  

Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας».

241/2019_ΟΕ

3.  

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Άνω Αρφαρά - Πελεκητό».

242/2019_ΟΕ

4. 

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για «Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και μετατοπίσεις μετρητών».

243/2019_ΟΕ

5.  

Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού περί καταβολής αποζημίωσης.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση