Περίληψη - Αποφάσεις 27ης/2019 (17-07-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (228-236)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (228 - 236)

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

228/2019_ΟΕ

 

Ανάθεση εργασιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση μελέτης και ορισμός του αναδόχου για «Δαπάνες διάθεσης ογκωδών απορριμμάτων».

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

229/2019_ΟΕ

 1. 

Επέκταση της αρχικής σύμβασης για την υπηρεσία «Καθαρισμοί κτιρίων – γραφείων».

230/2019_ΟΕ

 2.

Ανάθεση εργασιών λόγω έκτακτης ανάγκης με τίτλο «Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχών εκτάκτων αναγκών».

231/2019_ΟΕ

3.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας έτους 2019».

232/2019_ΟΕ

4.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2019)».

233/2019_ΟΕ

5.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – εκπαιδευτικού υλικού για διετία».

234/2019_ΟΕ

6.

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών Βρεφονηπιακών / Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας».

235/2019_ΟΕ

7.

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών Βρεφονηπιακών / Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας».

236/2019_ΟΕ

8.

Άνοιγμα προσφορών για την ανάθεση του έργου «Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών» του κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση