Περίληψη - Αποφάσεις 16ης/2018 (11-04-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (132-136)

                               Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (132 - 136)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
132/2018_ΟΕ1.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 624/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ως προς τα τέλη Κοιμητηρίων.
-2.Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
133/2018_ΟΕ3.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
134/2018_ΟΕ4. Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών για την καταβολή χρηματικών βραβείων στους πρωτεύσαντες του Δρόμου Θυσίας, κατά τις εκδηλώσεις εορτασμού 23ης Μαρτίου 1821.
135/2018_ΟΕ5.Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Καθαρισμοί κτιρίων – γραφείων» του Δήμου Καλαμάτας.
136/2018_ΟΕ6.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του Συνοικισμού Μαχαλά έως το Κοιμητήριο (Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου)».

Search