Περίληψη - Αποφάσεις 26ης/2019 (10-07-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (217-227)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (217 - 227)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.    ΘΕΜ.   

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

217/2019_ΟΕ

 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δαπάνες 8ης παρουσίασης αγροτικών και τοπικών προϊόντων ¨Άρτος – Οίνος – Έλαιον¨ (2019)».

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

218/2019_ΟΕ

1.

Προέλεγχος Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα Δήμου Καλαμάτας οικον. έτους 2018.

219/2019_ΟΕ

2.

Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Ιουνίου οικον. έτους 2019.

220/2019_ΟΕ

3.

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

221/2019_ΟΕ

4.

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 Δήμου Καλαμάτας.

222/2019_ΟΕ

5.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Ηχητική – φωτιστική κάλυψη και ενοικίαση λοιπού εξοπλισμού».

223/2019_ΟΕ

6.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Μετακινήσεις – Διανομή – Διατροφή στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας».

224/2019_ΟΕ

7.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων».

225/2019_ΟΕ

8.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2019)».

226/2019_ΟΕ

9.

Ανάθεση εργασιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση μελέτης και ορισμός του αναδόχου για τη «Μίσθωση μηχανημάτων και αυτοκινήτων για συμπληρωματικές επεμβάσεις στην Μαραθόλακα».

227/2019_ΟΕ

10.

Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση